دوستان خوشحالیم که بار دیگر میتوانیم شما عزیزان را از نزدیک ملاقات کنیم . اما به دلیل محدودیت ظرفیت و سیاستهای آموزشی ما ، دوستانیکه تمایل به ثبت نام در این ورکشاپ 2 روزه ی 8 ساعته دارند ، می توانند با گذاشتن شماره همراه خود منتظر تماس پشتیبانی ثبت نام بمانند و وارد مرحله اطلاع از این دوره و گزینش ثبت نام بشوند  . 

ورکشاپ مهرماه

"(ضروری)" indicates required fields

نام و نام خانوادگی(ضروری)