دوست من سئوال ها رو دربازه ای متعادل از منطق و احساس جواب بده 

نفر قبلی که سال گذشته انتخاب شد در عوض دریافت 30 میلیون تومان انصراف داد و کار عاقلانه ای به نسبت موقعیتش انجام داد.

اگر انتخاب شوی و واقعا بخواهی شروع کسب و کار داشته باشی ، مشاوره بیزینس من ساعتی 2000 دلار معادل با 90 میلیون تومان هست و قطعا برای شروع کار ضمانت بانکی و سفته از شما گرفته می شود.

پس دقیق پاسخ دهید

🙂 عزیزم برای تکمیل این پرسشنامه فقط تا ساعت 10 امشب زمان داری ، به صورت اتوماتیک بسته خواهد شد .😉

🤔 کجا بودی تا حالا ؟ دیر کردی پرسشنامه زمانش تموم شده و به صورت اتوماتیک بسته شده 😐😒