توجه کنید : فقط یکبار می توانید در سیستم قرعه کشی شرکت نمایید در صورت مشاهده موارد تکرار شده به صورت کامل حذف خواهید شد.

دانشجوی عزیز زمان شرکت در قرعه کشی به پایان رسیده.