در کمتر از ۲۱ ساعت ناخودآگاه فقیر را ثروت مند ساز

توی این دوره بهت یاد میدم چطور  به  بخش های تاریک  ناخوداگاهت سفر کنی

با شرکت توی این دوره خودتو از تاریکی نجات بده تا طعم آرامش و زندگی راحت رو تجربه کنی

قیمت دوره ۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان

اگه اضطراب داری، خواب خوبی نداری و آرامشت مختل شده…

اگه توی رابطتت با آدما به مشکل برمیخری

سرفصل های دوره ۴۰ روز تا کامیابی

اولین و موثر ترین دوره ۵ صبح

جلسه اول – خودآگاه و ناخودآگاه

جلسه دوم – روش دستیابی به ناخودآگاه ۲

جلسه سوم – خود هیپنوتیزم

جلسه چهارم – روش دستیابی به ناخودآگاه

جلسه پنچم – تلقین درمانی

جلسه ششم – EFT

جلسه هفتم – اهرم رنج و لذت

جلسه هشتم – ضمیر ابر آگاه

جلسه نهم – مدیتیشن و تنفس دیافراگمی

جلسه دهم – باور

جلسه یازدهم – باور های محدود کننده

جلسه دوازدهم – سوال های کوچینگی

جلسه سیزدهم – مدیریت زمان ۱

جلسه چهاردهم – مدیریت زمان ۲

جلسه پانزدهم – مدیریت زمان ۳

جلسه شانزدهم – کنترل ذهن ۱

جلسه هفدهم – کنترل ذهن ۲

جلسه هجدهم – کنترل ذهن ۳

جلسه نوزدهم – آشنایی با علم NLP

جلسه بیستم – تکنیک آنکورینگ

جلسه بیست و یکم – NLP

جلسه بیست و دوم – تکنیک ۶ استپ NLP

جلسه بیست و سوم – شکرگذاری ۱

جلسه بیست و چهارم – شکرگذاری ۲

جلسه بیست و پنچم – تکنیک NLP1

جلسه بیست و ششم – تکنیک NLP2

جلسه بیست و هفتم – سابلیمینال ۱

جلسه بیست و هشتم – سابلیمینال ۲

جلسه بیست و نهم – سابلیمینال ۳

جلسه سی ام – دلایل دوری از غیبت

جلسه سی و یکم – نقشه ذهنی

جلسه سی و دوم – دروغ ممنوع

جلسه سی و سوم – قضاوت ممنوع

جلسه سی و چهارم – کتابخوانی ۱

جلسه سی و پنچم – قضاوت ۲

جلسه سی و ششم – سابلیمینال ۴

جلسه سی و هفتم – دلایل کتابخوانی

جلسه سی و هشتم – معرفی کتاب

جلسه سی و نهم – فراوانی

جلسه چهلم – ترس

قیمت دوره ۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان

نتایج کسانی که از این دوره استفاده کردند 

قیمت دوره ۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان

مشخصات دوره

۱ – این دوره در دی ماه سال ۱۳۹۹ ضبط شده است.
۲ – به دو صورت ویدیو و صوتی قابل دسترس است
۳ – چهل جلسه آماده میباشد و پس از خرید به راحتی قابل دسترس میباشد