بزرگترین سمینار

۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰

(۹ راز هدف گذاری با متد ۲۰۲۲ )

در لوکس ترین سالن سمینار ایران  

مخصوص کلوپ VIP

حضور در این سمینار به تو کمک میکنه تا …

– ۶ ساعت در سمینار وقت میزاری – 

– زمان رسیدن به موفقیت ات رو ۱ به ۱۰  میکنی و راهی که دیگران در ۲۰ سال میرن تو ۲ ساله طی می کنی.

– به کمک ۹ راز هدف گذاری و برنامه ریزی ارگانیک وارد جاده میلیونرها میشی.

– درآمد سال آینده ات در کمتر از ۳ ماه ۲ برابر خواهد شد.

تعداد بلیط موجود برای سمینار

فقط ۲۰۰ نفر است

۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰

قیمت بلیط حضوری ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومنه

که برای دانشجویان VIP فقط  ۱.۴۴۰.۰۰۰ تومان

تعداد بلیط موجود برای سمینار

فقط ۲۰۰ نفر است

۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰

قیمت بلیط حضوری ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومنه

که برای دانشجویان VIP فقط  ۱.۴۴۰.۰۰۰ تومان

نحوه تهیه بلیط آنلاین 

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

که برای دانشجویان VIP

فقط تا ۱۲ ظهر ۳ بهمن  

۶۳۹.۰۰۰ تومان

نحوه تهیه بلیط

به صورت اینترنتی می باشد 

از طریق لینک ثبت نام کنید

جایگاه V-VIP چیست ؟

ردیف اول در کنار اساتید و هنرپیشگان ۹ نفر به قید قرعه انتخاب میشوند . 

قیمت ردیف اول ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان همراه با میان وعده و شام در اتاق ویژه VIP اساتید با ما هستید.

ردیف ۲ و ۳ ردیف VIP ما هست 

قیمت بلیط ۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان 

فقط تا ۱۲ ظهر ۳ بهمن 

قیمت ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان 

(ظرفیت محدود فقط ۵۰ نفر )