بزرگترین سمینار

24 بهمن ماه 1400

(9 راز هدف گذاری با متد 2022 )

در لوکس ترین سالن سمینار ایران  

مخصوص کلوپ VIP

حضور در این سمینار به تو کمک میکنه تا …

– 6 ساعت در سمینار وقت میزاری – 

– زمان رسیدن به موفقیت ات رو 1 به 10  میکنی و راهی که دیگران در 20 سال میرن تو 2 ساله طی می کنی.

– به کمک 9 راز هدف گذاری و برنامه ریزی ارگانیک وارد جاده میلیونرها میشی.

– درآمد سال آینده ات در کمتر از 3 ماه 2 برابر خواهد شد.

تعداد بلیط موجود برای سمینار

فقط 200 نفر است

24 بهمن ماه 1400

قیمت بلیط حضوری 3.000.000 تومنه

که برای دانشجویان VIP فقط  1.440.000 تومان

تعداد بلیط موجود برای سمینار

فقط 200 نفر است

24 بهمن ماه 1400

قیمت بلیط حضوری 3.000.000 تومنه

که برای دانشجویان VIP فقط  1.440.000 تومان

نحوه تهیه بلیط آنلاین 

1.500.000 تومان

که برای دانشجویان VIP

فقط تا 12 ظهر 3 بهمن  

639.000 تومان

نحوه تهیه بلیط

به صورت اینترنتی می باشد 

از طریق لینک ثبت نام کنید

جایگاه V-VIP چیست ؟

ردیف اول در کنار اساتید و هنرپیشگان 9 نفر به قید قرعه انتخاب میشوند . 

قیمت ردیف اول 15.000.000 تومان همراه با میان وعده و شام در اتاق ویژه VIP اساتید با ما هستید.

ردیف 2 و 3 ردیف VIP ما هست 

قیمت بلیط 6.000.000 تومان 

فقط تا 12 ظهر 3 بهمن 

قیمت 3.000.000 تومان 

(ظرفیت محدود فقط 50 نفر )