لطفا فرم را با دقت تکمیل نمایید و از پر کردن فرم تکرار خودداری نمایید در صورت تکراری بودن و عدم مغایرت اطلاعات فرم کنسل خواهد شد و پکیچ ارسال نخواهد شد. این هدیه مربوط به افرادی می باشد که در سمینار هدف گذاری به صورت حضوری شرکت کرده بودند و به علت کنسل شدن سمینار حضوری تعلق گرفته است . به افرادی که به صورت انلاین شرکت کرده بودند تعلق نخواهد گرفت . 

سمینار آدرس

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .