شش وویس رایگان

دوره عادت

0:00 / 0:00
کلید طلایی درهای بسته
0:00 / 0:00
استارت تحول
0:00 / 0:00
چگونگی برخورد با چالش های مسیر
0:00 / 0:00
چطور برده عادت ها نباشیم ؟
0:00 / 0:00
6 روش دستیبابی به مغز قدیمی
0:00 / 0:00
سیستم سازی عادت ها و رشد مالی

ویدئو نتایج گفته شده در وویس های بالا را مشاهده کنید

اگر نیاز به توضیحات بیشتر در مورد دوره عادت ها داری همین الان شمارت و بزار

شش وویس عادت

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .