اگه میخوای زندگیت رو عوض کنی،روی باور های خودت کار کن. این رو بدون که باورها قدرت های جادویی تو در زندگی هستن

وقتی میگم همه چی به باور های شما بستگی داره دلیل دارم.

بزار این دلیل رو با یک داستان کوتاه ولی واقعی بهت ثابت کنم
مرد آشپزی بود که در یک رستوران بزرگ و خاص کار می‌کرد. وظیفه این مرد بعد از تمام ساعت کار جمع آوری مواد غذایی و منتقل کردن به سرد خانه رستوران بود، زمانی که مرد داشت مواد غذایی رو جمع آوری می‌کرد در سردخانه به روی اون بسته شد .فردای اون روز زمانی که خدمه به رستوران اومدن دیدن مواد غذایی بیرون مونده و بوی بدی گرفته جویای حال آن مرد شدن و آن را درون سردخانه پیدا کردن هوای سردخانه گرم و همه مواد غذایی ها فاسد شده بود و آن مرد مرده بود .جویای گرمای سرد خانه شدن و فهمیدن که دستگاه از روز قبل خاموش بوده ،ولی مرد چرا تن و بدنش بیش از حد یخ بود…

داستان بالا رو برات گفتم که بدونی تمام زندگی به باور های شما بستگی داره اون مرد باور داشت یخچال روشنه و داره اون مکان رو سرد میکنه و برای همین اصلا متوجه گرمای اونجا نشد و جون خودش رو از دست داد

از بچگی به من و تو باور های غلط رو یاد دادن و محدودیت های ذهنی ایجاد کردن .
این باور ها میتونه آدم رو بکشه و باعث نابودی یک زندگی شه.

من برای اینکه نمیخوام باور های غلط از نسلی به نسل دیگه انتقال پیدا کنه دوره ماهی نو رو طراحی کردم تو این دوره بهت آموزش میدم با تکنیک لاواژ تمام باور های غلط خودت رو درمان کنی
این ۸ جلسه میتونه زندگی تو رو بهتر کنه این فرصت رو از خودت نگیر مثل شخصیت آشپز داستان نباش.

نمونه نتایج با تغییر باورها :