حتما نام و نام خانوادگی خود را فارسی کنید.

زمان تموم شد و دیگه نمیتونید تو قرعه کشی شرکت کنید.