بهت تبریک میگم وخوشحالم که از نزدیک میبینمت.😍💖

این سمینار آموزشی ۱.۵ساعته است.✨✨ 

روز یکشنبه ۲۹ بهمن در تهران – سالن همایش هتل قلب راس ساعت ۱۲ برگزار میشود – ساعت ۱۱ اونجا باش چون ساعت ۱۱:۳۰ درب های سالن بسته میشود.