🙁 ای وای دیر اومدی آزمون تموم شد ما از ساعت 10 صبح تا ساعت 6 بعدازظهر منتظرت بودیم 😒 حیف شد چون دیگه تمدید نمیشه 😔