فرم استخدام مرداد‌ماه

 • شماره تلفن را به انگلیسی ثبت کنید
 • فقط ساکنین شهر تهران پذیرفته می شوند.
 • هر سابقه در یک خط (سمت و زمان)
 • Max. file size: 256 MB.
  یک عکس از خودتون بارگذاری کنید
 • Max. file size: 256 MB.
  اسکرین شات از نتیجه تست دیسک
 • Max. file size: 256 MB.
  اسکرین شات از نتیجه تست mbti
 • لینک آزمون تست دیسک
 • لینک آزمون تست mbti
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .