سوالات ماهی نو

"*" indicates required fields

توجه داشته باشید:
  • فقط یکبار شانس شرکت در آزمون را دارید.
  • این آزمون از ساعت ۱۰ صبح ۱۵ دی الی ۱۰ صبح ۱۶ دی برگزار می شود و قابل تمدید نمی باشد.
  • لطفا فقط با شماره تماسی که در اپلیکیشن مهشید بانو عضو هستید شرکت کنید

اطلاعات فردی

نام*
لطفا شماره تماس خود را انگلیسی وارد کنید.