فستیوال ویژه سالگرد حضرت علی (ع ) و فاطمه ( س)  

تخفیف فوق العاده در دوره های فوق

هدیه مستقیم

خانم مهندس رئیسی 

+ ۱۰% شارژ کیف پول 

دوره هدف گذاری 

قیمت دوره ۹۹۰.۰۰۰ تومان 
قیمت با ۲۰ % تخفیف ویژه 

فقط ۷۹۲.۰۰۰ تومان 

+ ۱۰% شارژ کیف پول
تعداد دانشجویان دوره ۱۸.۰۰۰ نفر

دوره ۲۱ روز تا کامیابی ۳ 

قیمت دوره ۹۹۰.۰۰۰ تومان 
قیمت با ۲۰ % تخفیف ویژه 

فقط ۷۹۲.۰۰۰ تومان 

+ ۱۰% شارژ کیف پول
تعداد دانشجویان دوره ۱۵.۰۰۰ نفر

دوره قانون جذب

قیمت دوره ۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان 
قیمت با ۲۰ % تخفیف ویژه 

فقط ۱.۶۸۰.۰۰۰ تومان 

+ ۱۰% شارژ کیف پول
تعداد دانشجویان دوره ۲۱.۰۰۰ نفر

پکیچ ویژه دوره های فوق

۲۱ روز تا کامیبابی ۳ 

+

دوره قانون جذب

+

دوره هدف گذاری بعنوان هدیه

قیمت دوره ها ۳.۲۶۴.۰۰۰ تومان

تخفیف ویژه

فقط ۲.۴۷۲.۰۰۰ تومان