فستیوال ویژه سالگرد حضرت علی (ع ) و فاطمه ( س)  

تخفیف فوق العاده در دوره های فوق

هدیه مستقیم

خانم مهندس رئیسی 

+ 10% شارژ کیف پول 

دوره هدف گذاری 

قیمت دوره 990.000 تومان 
قیمت با 20 % تخفیف ویژه 

فقط 792.000 تومان 

+ 10% شارژ کیف پول
تعداد دانشجویان دوره 18.000 نفر

دوره 21 روز تا کامیابی 3 

قیمت دوره 990.000 تومان 
قیمت با 20 % تخفیف ویژه 

فقط 792.000 تومان 

+ 10% شارژ کیف پول
تعداد دانشجویان دوره 15.000 نفر

دوره قانون جذب

قیمت دوره 2.100.000 تومان 
قیمت با 20 % تخفیف ویژه 

فقط 1.680.000 تومان 

+ 10% شارژ کیف پول
تعداد دانشجویان دوره 21.000 نفر

پکیچ ویژه دوره های فوق

21 روز تا کامیبابی 3 

+

دوره قانون جذب

+

دوره هدف گذاری بعنوان هدیه

قیمت دوره ها 3.264.000 تومان

تخفیف ویژه

فقط 2.472.000 تومان