فنگشویی

فنگشویی برات تخيلي بنظر میاد؟؟!!!
چون که عملکرد علمی اش رو نمیدونی دوست من
اطراف ما هیچ فضای خالی ای وجود نداره و تمام انرژی هستش
با متعادل کردن انرژی هاست که سیل اتفاقات خوب جاری میشه
به خودت لطفی بکن و وقت بذار ، این 3 تا ویدیو رو ببین
اونجا برات کامل توضیح دادم …
فنگشویی علمی است که در تعامل مداوم با علم متافیزیک است و معتقد است بابهبود جریانانرژی محیط ، سبب معجزه های فراوانی در ابعاد مختلف زندگی بشرمیشود. اما چون انرژی قابل دیدن نیست
برای افراد عام، این علم قابل باور نیست. کسانی که آن را در زندگی خود بکار میگیرند شاهد
شفایافتگی های فراوان در سلامت جسم و روان،روابط ،معجزات مالی و… هستند.
علم فنگشویی با برقراری تعادل در محیط، تاثیر بی نظیر خود را در ابعاد زندگی انسان میگذارد و
سبب به وجود آمدن پدیده هایی میشود که افراد به آن شانس میگویند.
هدف علم فنگشویی چیست ؟
هدف این علم برقراری تعادل انرژی درفضا وایجاد یک تعامل انرژیتیک سالم بین محیط و انسان میباشد.
هم چنین چیدمان صحیح اشیا و عناصر محیط از قوانین این علم شفادهنده است.
علم فنگشویی مکاتب مختلفی دارد، درسرار دنیا شناخته شده است و در مدارس و دانشگاه های
مخصوص همواره تدریس میشود. چرا که کشورهای جهان اول از جمله اروپا و آمریکا از خواص اعجاب
انگیز انرژی ها و قوانین متافیزیک آگاه اند و آن را درتمام ابعاد زندگی خود به کار میبرند.