🫵 خیلی دیر کردی ... 😒 فرم بسته شده و زمانش تموم شده 🫤 اما اشکالی نداره ما همیشه ی عالمه چالش هیجان انگیز داریم پیچ ما رو دنبال کن و یادت نره دوباره دیر کنی 🌹