فرم مصاحبه مدرس پروری (CTC)

ابتدا از دکمه های زیر استفاده کنید و تست های (DISC)،(MBTI)،(انیاگرام)،(EQ) خود را بزنید و از صفحه نتیجه اسکرین شات بگیرید تا در واتساپ به شماره (09101353001) برای ما ارسال کنید.

  • نام و نام خانوادگی خود را به فارسی وارد کنید.
  • درآمد خود را به تومان وارد کنید.
  • هدف خود از گرفتن مشاوره را بنویسید.
  • تجربه های کاری خود را بنویسید.
  • نام پشتیبان خود را بنویسید.
  • مبلغ پرداختی خود را به تومان وارد کنید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .