چالش پاسخ به سئوالات سمینار حضوری …

لطفا ویدیو را با دقت ملاحظه و پاسخ ها را به صورت جداگانه درج نمایید.

قرعه کشی سمینار حضوری

نام و نام خانوادگی(Required)