زمان ثبت نام در قرعه کشی به پایان رسیده ، لایوهای بعدی را ملاحظه کنید تا بتوانید در قرعه کشی های بعدی ما شرکت کنید . فرصت را از دست ندهید.