🙁 عزیزم دیگه وقت شرکت در این قرعه کشی تموم شد 🙁 😎 ولی ما بازهم کلی چالش جذاب و باحال داریم ، استوری های پیچ ما رو دنبال کن تا این فرصت ها رو از دست ندی 🙂

😎 دلت می خواد برای خودت کار کنی ؟ دلت می خواد از وقت های اضافه ت بیشترین استفاده رو ببری ؟ 🙂 پس ببین فرصت رو از دست نده 🌟 دوره ویژه متاپل ۳ رو ببین تا بتونی به تمام چیزهایی که ذهنت داری و می خوای بهشون برسی برنامه ریزی کنی 😇