🤍 عزیزم در صورتی که کلمه رو درست وارد نکنید سیستم اجازه ارسال اطلاعات رو نمی ده پس دقت کن و در نظر داشته باش فقط یکبار می تونی این فرم رو ارسال کنی 👻

😒 کجا بودی تا حالا ؟ زمان استفاده از این فرصت به پایان رسید ! 🕛 زمان تمام شد ... اما اشکالی نداره ما از این چالش ها زیاد داریم هروز به ما سر بزن تا ایندفعه فرصت و از دست ندی 🙂