قوانین حضور در مصاحبه دوره مدیران طلایی

  1. لطفا در روز مصاحبه راس ساعت تعیین شده در موسسه حاضر باشید.
  2. همکاری های لازم با مسئول مربوطه را داشته باشید.
  3. تایم مصاحبه شما ۵ دقیقه می باشد لطفا در این تایم شنونده فعال باشید و با دقت به سوالات خانم مهشید رئیسی پاسخ دهید.
  4. سوالات خارج از مصاحبه را به صورت یادداشت شده تحویل مسئول مربوطه دهید تا بعد از پیگیری نسبت به پاسخگویی اقدام شود.

لینک مسیریاب نشان

https://nshn.ir/_bvfFoIxuZ8t