قوانین حضور در مصاحبه دوره مدیران طلایی

لطفا اپلیکیشن Imo را نصب کنید

تا فردا با شما بین ساعت ۸:۳۰ الی ۱۱ تماس تصویری حاصل شود.

لینک دانلود برنامه ایمو

  1. لطفا در روز مصاحبه راس ساعت تعیین شده برای تماس حاضر باشید
  2. همکاری های لازم با مسئول مربوطه را داشته باشید 
  3. تایم مصاحبه شما ۵ دقیقه می باشد لطفا در این تایم شنونده فعال باشید و با دقت به سوالات خانم مهشید رئیسی پاسخ دهید.
  4. سوالات خارج از مصاحبه را به صورت یادداشت شده تحویل مسئول مربوطه دهید تا بعد از پیگیری نسبت به پاسخگویی اقدام شود.

لطفا بین ساعت ۸ الی ۱۱ صبح آمادگی تماس را داشته باشید.