آزمون از ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۱۰ اسفند ماه تا ساعت ۱۰ شب چهارشنبه ۱۰ اسفند ماه فقط فعال می باشد

😒 عزیزم دیر کردی !! وقت شرکت تو آزمون تموم شد 🙁 🙂 ولی ما باز هم کلی آزمون و چالش های هیجان انگیر برای شما داریم 😊 😉 پس همیشه به ما سر بزن و استوری های ما رو ببین که این فرصت های جذاب و باحال و از دست ندی 😎