آزمون دوره اختاپوس ثروت

هر شخص فقط یکبار می‌تونه در آزمون شرکت کنه پس دقت کنید که شماره موبایل و کد ملی خود را درست وارد کنید.

آزمون نمره منفی نداره پس همه سوالات رو جواب بدید.

"*" indicates required fields

مرحله ۱ از ۴

مشخصات فردی

حتما باید با کدملی و شماره موبایل خودتون شرکت کنید.
نام*
هر شخص فقط یکبار می‌تواند در آزمون شرکت کند.
هر شماره موبایل فقط یکبار می‌تواند در آزمون شرکت کند.
هر کدملی فقط یکبار می‌تواند در آزمون شرکت کند.