بچه های پکیج ثروت معنوی، متاپل و ماهی نو 

به سمینار رایگان دعوتید

یکشنبه ۲۹ بهمن ماه

اما 

این سمینار رو شرکت نکن اگر آمادگی ورود ثروت ماورائی رو به حسابت نداری و میخوای به زندگی معمولی ات ادمه بدی

مهشید رئیسی جلسه ۱۲ ماهی نو رو انقد مهم دیده که میخواد حضوری برگزار کنه 

با دقت ویدئو زیر را ببین 

این کلاس بهایی جز حضور شما عزیزان ندارد

برای تکمیل ثبت نام اسم و فامیل خود را به همراه شماره موبایل وارد کنید.