آزمون مدرک QAL انگلیس

سئوالات مخصوص مدرک QAL
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .