۶ راز گانجی

۱۸ مهر ۱۴۰۲

از آوردن همراه (حتی فرزند) جدا خودداری نمایید .

درب های سالن از ساعت ۹:۱۵ دقیقه بسته می شود و ورود شما عزیز، دیرتر از این زمان ممنوع می باشد ، لذا از ساعت ۸ صبح در محل برگزاری سمینار حضور داشته باشید.

لینک ارسال شده توسط پشتیبان شامل شماره صندلی می باشد. لطفا در جای تعیین شده بنشینید.

در هنگام ورود چک شدن QR Code و همراه داشتن کارت شناسایی اجباری است

این سمینار به صورت ویدیو ضبط شده در اکانت شما عزیزان گذاشته می شود لذا ضبط صدا و فیلم برداری ممنوع می باشد

تصویر برداری به صورت حرفه ای انجام می شود در نتیجه طی حضور در سمینارتمرکز خود را به روی مطالب داشته باشید.

در تایم استراحت از معاشرت و ارتباط سازی با دیگر افراد کمال بهره رو ببرید و درخواست صحبت و عکس گرفتن با استاد را نداشته باشید.

پیشاپیش از همکاری شما با تیم مهشیدبانو رییسی کمال تشکر رو داریم