فرم استخدام

 • شماره تلفن را به انگلیسی ثبت کنید
 • آدرس به صورت حدودی کافی است
 • هر سابقه در یک خط (سمت و زمان)
 • Accepted file types: pdf, Max. file size: 256 MB.
  در صورت داشتن رزومه PDF آپلود کنید در غیر اینصورت اجباری نیست
 • Max. file size: 4 MB.
  یک عکس از خودتون بارگذاری کنید
 • Max. file size: 4 MB.
  اسکرین شات از نتیجه تست دیسک
 • لینک آزمون تست دیسک
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .