سن تا ۳۰ سال

شرایط کار حضوری و تمام وقت

اگر کارشناس تغذیه باشید مزیت محسوب میشود.

مشاوره و پشتیبانی ( در رابطه با رژیم کتو دکتر علی رضالو  )

برای انجام تست دیسک از دکمه روبرو استفاده کنید.

برای انجام تست MBTI از دکمه روبرو استفاده کنید.

برای انجام تست هوش از دکمه روبرو استفاده کنید.

 • شماره تلفن را به انگلیسی ثبت کنید
 • فقط ساکنین شهر تهران پذیرفته می شوند
 • هر سابقه در یک خط (سمت و زمان)
 • Max. file size: 256 MB.
  یک عکس از خودتون بارگذاری کنید
 • Max. file size: 10 MB.
  اسکرین شات از نتیجه تست دیسک
 • Max. file size: 10 MB.
  اسکرین شات از نتیجه تست MBTI
 • Max. file size: 10 MB.
  اسکرین شات از نتیجه تست هوش
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .