فرم درخواست دوره حضوری

نام و نام خانوادگی(Required)
لطفا به فارسی بنویسید
لطفا به فارسی بنویسید
تاریخ تولد(Required)
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 5 MB, Max. files: 1.
  بارگزاری عکس از خودتان
  فایل ها را به اینجا بکشید
  Max. file size: 5 MB, Max. files: 1.
   بارگزاری نتیجه تست دیسک
   فایل ها را به اینجا بکشید
   Max. file size: 5 MB, Max. files: 1.
    بارگزاری نتیجه تست MBTI
    این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

    🙂 توجه کنید قبل از هرگونه اقدامی لطفا دو تست زیر را انجام داده و سپس از نتیجه هر تست اسکرین شات جداگانه تهیه کنید و در فرم مربوطه بارگزاری نمایید و سپس به مرحله بعد وارد شوید . 😉

    👈 تست اول 

    👈 تست دوم