دوره (قلب سبز با فرکانس 639Hz)

قیمت محصول به صورت تکی

2.700.000 تومان

تعداد دانشجوهای این دوره:

21 هزار نفر

تعداد جلسات: 21 جلسه

مدت زمان کل دوره: حدود 10 ساعت

به صورت صوتی و تصویری قابل استفاده است

نحوه دسترسی: اپلیکیشن

دوره (باورهای ثروت ساز)

متاپل پایه قدیم

قیمت محصول به صورت تکی

5.400.000 تومان

تعداد دانشجوهای این دوره:

9 هزار نفر

تعداد جلسات: 11 جلسه

مدت زمان کل دوره: حدود 8 ساعت

به صورت صوتی قابل استفاده است

نحوه دسترسی: اپلیکیشن

سمینار هدفگذاری به روش متا

قیمت محصول به صورت تکی

6.000.000 تومان

تعداد دانشجوهای این دوره:

4 هزار نفر

یک سمینار 3 ساعته

به صورت تصویری قابل استفاده است

نحوه دسترسی: اپلیکیشن

دوره (71 قانون معنوی پولساز)

قیمت محصول به صورت تکی

1.890.000 تومان

تعداد دانشجوهای این دوره:

4 هزار نفر

تعداد جلسات: 21 جلسه

مدت زمان کل دوره: حدود 11 ساعت

به صورت صوتی و تصویری قابل استفاده است

نحوه دسترسی: اپلیکیشن

محصول هدیه همراه این دوره: مدیتیشن غروب طلایی ( 11جلسه )

دوره (متاذن)

قیمت محصول به صورت تکی

6.900.000 تومان

تعداد دانشجوهای این دوره:

8 هزار نفر

تعداد جلسات: 21 جلسه

مدت زمان کل دوره: حدود 11 ساعت

به صورت صوتی و تصویری قابل استفاده است

نحوه دسترسی: اپلیکیشن

مدیتیشن باگا

قیمت محصول به صورت تکی

8.000.000 تومان

تعداد دانشجوهای این دوره:

3 هزار نفر

تعداد جلسات: 10 جلسه

به صورت صوتی قابل استفاده است

نحوه دسترسی: اپلیکیشن

در پکیج (ثروت پلاس) این 6 محصول وجود دارد که جمع کل محصولات به صورت انفرادی 31 میلیون تومان میشود، اما شما میتوانید این پکیج ارزشمند را با رقم 12.900.000 فقط تا 31 خردادماه تهیه نمایید و اگر جزو 500 نفر اول باشید

از جعبه هدیه آموزشی ما به ارزش 43 میلیون تومان هم بهره‌مند شوید (توضیحات جعبه هدیه آموزشی در پایین می‌باشد).

و همچنین در قرعه‌کشی 1 دستگاه خودرو 207 اتوماتیک صفر نیز شرکت نمایید.