دوره (قلب سبز با فرکانس ۶۳۹Hz)

قیمت محصول به صورت تکی

۲.۷۰۰.۰۰۰ تومان

تعداد دانشجوهای این دوره:

۲۱ هزار نفر

تعداد جلسات: ۲۱ جلسه

مدت زمان کل دوره: حدود ۱۰ ساعت

به صورت صوتی و تصویری قابل استفاده است

نحوه دسترسی: اپلیکیشن

دوره (باورهای ثروت ساز)

متاپل پایه قدیم

قیمت محصول به صورت تکی

۵.۴۰۰.۰۰۰ تومان

تعداد دانشجوهای این دوره:

۹ هزار نفر

تعداد جلسات: ۱۱ جلسه

مدت زمان کل دوره: حدود ۸ ساعت

به صورت صوتی قابل استفاده است

نحوه دسترسی: اپلیکیشن

سمینار هدفگذاری به روش متا

قیمت محصول به صورت تکی

۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

تعداد دانشجوهای این دوره:

۴ هزار نفر

یک سمینار ۳ ساعته

به صورت تصویری قابل استفاده است

نحوه دسترسی: اپلیکیشن

دوره (۷۱ قانون معنوی پولساز)

قیمت محصول به صورت تکی

۱.۸۹۰.۰۰۰ تومان

تعداد دانشجوهای این دوره:

۴ هزار نفر

تعداد جلسات: ۲۱ جلسه

مدت زمان کل دوره: حدود ۱۱ ساعت

به صورت صوتی و تصویری قابل استفاده است

نحوه دسترسی: اپلیکیشن

محصول هدیه همراه این دوره: مدیتیشن غروب طلایی ( ۱۱جلسه )

دوره (متاذن)

قیمت محصول به صورت تکی

۶.۹۰۰.۰۰۰ تومان

تعداد دانشجوهای این دوره:

۸ هزار نفر

تعداد جلسات: ۲۱ جلسه

مدت زمان کل دوره: حدود ۱۱ ساعت

به صورت صوتی و تصویری قابل استفاده است

نحوه دسترسی: اپلیکیشن

مدیتیشن باگا

قیمت محصول به صورت تکی

۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

تعداد دانشجوهای این دوره:

۳ هزار نفر

تعداد جلسات: ۱۰ جلسه

به صورت صوتی قابل استفاده است

نحوه دسترسی: اپلیکیشن

در پکیج (ثروت پلاس) این ۶ محصول وجود دارد که جمع کل محصولات به صورت انفرادی ۳۱ میلیون تومان میشود، اما شما میتوانید این پکیج ارزشمند را با رقم ۱۲.۹۰۰.۰۰۰ فقط تا ۳۱ خردادماه تهیه نمایید و اگر جزو ۵۰۰ نفر اول باشید

از جعبه هدیه آموزشی ما به ارزش ۴۳ میلیون تومان هم بهره‌مند شوید (توضیحات جعبه هدیه آموزشی در پایین می‌باشد).

و همچنین در قرعه‌کشی ۱ دستگاه خودرو ۲۰۷ اتوماتیک صفر نیز شرکت نمایید.