سمینار بزرگ هدف گذاری

۲۴ بهمن ماه 

ساعت ۱۴ الی ۱۸ 

ببخشید با وجود اعتماد و عشقتون من نتونستم پیشبینی اوج‌ گرفتن کرونا رو بکنم و قسمت ما نشد که در سمینار هدفگذاری ببینیمتون سمینار به صورت آنلاین برگزار میشه پشتیبانی با شما تماس خواهند گرفت

 ” مهشید رئیسی “

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
سمینار هدف گذاری مهندس مهشید رئیسی شروع شد

مواردی که باید توجه کنید

ماسک به همراه خود داشته باشید

حتما دو ساعت قبل از شروع سمینار در محل برگزاری سمینار حضور داشته باشید 

کدهای دریافتی خود را به همراه داشته باشید بدون کد اجازه ورود به شما داده نخواهد شد

از به همراه آوردن همراه جددا خودداری نمایید 

از به همراه اوردن کودکان و خردسالان جددا خودداری نمایید 

در زمان سمینار از مراجعه و راه رفتن و حرکت مابین ردیف صندلی ها خودداری نمایید

به هیچ عنوان در زمان حضور در سالن ماسک خود را از روی صورتتان بر ندارید

از سر و صدا و هیاهو در زمان برگزاری سمینار خودداری نمایید

در طول سمینار هرگونه فیلمبرداری ممنوع می باشد و در صورت مشاهده تلفن همراه تا آخر سمینار توسط نیروهای حفاطتی ضبط خواهد شد

در صورتی که بلیط سمینار تهیه کردید و کد برای شما نیامده است لطفا منتظر باشید کد برای شما ارسال خواهد شد