سمینار بزرگ هدف گذاری

VIP

ردیف های دوم و سوم

24 بهمن ماه 

ساعت 14 الی 20 

سالن اصلی رویال هال اسپیناس پالاس سعادت آباد 

مواردی که باید توجه کنید

ماسک به همراه خود داشته باشید

حتما دو ساعت قبل از شروع سمینار در محل برگزاری سمینار حضور داشته باشید 

کدهای دریافتی خود را به همراه داشته باشید بدون کد اجازه ورود به شما داده نخواهد شد

از به همراه آوردن همراه خودداری نمایید 

از به همراه اوردن کودکان و خردسالان خودداری نمایید 

در زمان سمینار از مراجعه و راه رفتن و حرکت مابین ردیف صندلی ها خودداری نمایید

به هیچ عنوان در زمان حضور در سالن ماسک خود را از روی صورتتان بر ندارید

از سر و صدا و هیاهو در زمان برگزاری سمینار خودداری نمایید

در طول سمینار هرگونه فیلمبرداری ممنوع می باشد و در صورت مشاهده تلفن همراه تا آخر سمینار توسط نیروهای حفاطتی ضبط خواهد شد

در صورتی که بلیط سمینار تهیه کردید و کد برای شما نیامده است لطفا منتظر باشید کد برای شما ارسال خواهد شد

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
سمینار هدف گذاری مهندس مهشید رئیسی شروع شد